Arbeidsdeskundig onderzoek

Onduidelijkheid over terugkeer medewerker in eigen functie?

Arbeidsdeskundig onderzoek wordt doorgaans ingezet op het moment dat onduidelijkheid bestaat of uw medewerker nog terug kan in de eigen functie.

Daarnaast is een onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek een stap in het verzuimproces na 1 jaar ziekte (wet Verbetering Poortwachter).

Arbeidsdeskundig onderzoek

Keer.nu is gespecialiseerd in dit type onderzoek.
Wij brengen tijdens gesprekken met u en uw medewerker in kaart of de belastbaarheid van de medewerker nog past bij de functie van medewerker, of dat medewerker niet meer kan werken in de eigen functie. Vervolgens kijken we hoe de re-integratie vanaf dat moment verder vorm gegeven kan worden.

Wij baseren ons onderzoek op de meest actuele inzichten uit ons vakgebied en op het belastbaarheidsprofiel van uw medewerker, zoals dat is opgesteld door de bedrijfsarts. Ook bezoeken wij standaard de werkplek van uw medewerker.

Meer informatie

Ik ben geïnteresseerd in een arbeidsdeskundig onderzoek.

 

Verification

Arbeidsdeskundig onderzoek door keer.nu Ingrid van Dam

Waarom kiezen voor een arbeidsdeskundig onderzoek door Keer.nu?

  • Wij nemen de tijd voor u en uw medewerker.
  • Heldere rapportages met concrete adviezen.
  • Alle onderzoeken worden standaard gecontroleerd door een 2e arbeidsdeskundige. Dit vinden wij gezien de vaak enorme belangen, gewoonweg zorgvuldig.
  • Arbeidsdeskundigen van Keer.nu hebben jarenlange ervaring in  re-integratie en verzuim aangevuld met een achtergrond in management en HR.
  • Onafhankelijk en deskundig onderzoek door geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen.
  • Uiteraard streven wij naar snelle doorlooptijden, maar een grondig, volledig en helder onderzoek en rapport staan bij ons altijd voorop. Partijen mogen niet met vragen achterblijven!
  • Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
  • Vooraf afgesproken tarieven zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Advies nodig?

Neem vandaag nog contact met ons op. Dan heeft u snel de door u gewenste ondersteuning op het gebied van een arbeidsdeskundig onderzoek in huis.

Wat anderen over ons zeggen:

“Keer.nu bracht ons structuur in HRM. Performance Management werd niet langer vooruit geschoven maar ingevoerd; problemen werden aangepakt, gesprekken aangegaan en afspraken vastgelegd. Het verzuimbeleid vond aanscherping en verbetering. Ingrid maakte inzichtelijk wat ons kapitaal is en hoe we dit kunnen inzetten voor meer en beter rendement. Keer.nu zette ons in beweging, mens en organisatie samen in een groeiende organisatie.”
C. van der Velden Directeur Rabobank
``Keer.nu is een ervaren, deskundige HR-partner. Onderscheidend in kordaatheid en creativiteit maakt Ingrid van Dam niet alleen de verbinding met de werkgever, maar ziet ze bovendien de belangen vanuit het werknemersperspectief. Opgewekt en slagvaardig houdt Ingrid de strategieën van de organisatie in beeld, terwijl ze oplossingen aanreikt en realiseert.``
A. Smits Directeur CVD, voorheen regiomanager Zorg Compas
``Denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen, zoeken naar nieuwe invalshoeken om een probleem te benaderen, dat is de kenmerkende invalshoek van Keer.nu. Ingrids kennis van en inzicht in intermenselijke verhoudingen blijven boeien. Doortastendheid en de altijd positieve insteek maken haar energieke inbreng compleet.``
T. Rens Arboverpleegkundige, Zorg Compas
Menu