Duurzame inzetbaarheid

Hoe doe je dat, duurzame inzetbaarheid?

Gelukkige medewerkers maken vitale bedrijven: duurzame inzetbaarheid is een belangrijk item binnen het bedrijfsleven.

Hierdoor staat dit onderwerp hoog op de agenda’s bij de HR afdelingen. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk, duurzame inzetbaarheid?

U wilt graag investeren in uw medewerkers, maar hoe pakt u dit precies aan? Hoe past u duurzame inzetbaarheid toe binnen uw branche/ organisatie en de daarbij horende specifieke werkzaamheden van uw personeel? We leggen daarom eerst in het kort uit wat duurzame inzetbaarheid is.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Met duurzame inzetbaarheid creëert werkgever voorwaarden waarbij werkgever en werknemer samen werken aan omstandigheden die rekening houden met verschillende levensfases van werknemer. Ook stelt het werknemers instaat om in te spelen op veranderingen en ontwikkelingen en zorgt het er voor dat werknemer op een gezonde manier deel kan aan de arbeidsmarkt.

Door de concurrerende, mondiale economie en terugtrekkende overheid wordt van medewerkers verwacht dat zij langer, slimmer en méér gaan werken. Dat vraagt om goed opgeleide, flexibele en gezonde medewerkers van alle leeftijden.

Bedrijven en organisaties die investeren in de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, zullen hiervan reeds op korte termijn al de voordelen ervaren, zoals:

  • Meer werkplezier bij de medewerkers
  • Hogere arbeidsproductiviteit
  • Minder ziekteverzuim
  • Medewerkers met een hogere leeftijd blijven vitaler
Meer informatie

Ik ben geïnteresseerd in duurzame inzetbaarheid.

 

Verification

Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Hoe kan Keer.nu uw bedrijf of organisatie helpen?

Om tot een gerichte duurzame inzetbaarheid te komen gaan wij, samen met de organisatie en de medewerker onderzoeken waar de specifieke belasting zit. Om vervolgens met een gerichte aanpak te komen tot een duurzame inzet van medewerkers.

Dit doen wij door:

  • U te ondersteunen bij de onderzoeken binnen uw organisatie naar betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers.
  • U te begeleiden bij het inrichten van loopbaan-ondersteunende instrumenten voor uw medewerkers.
  • U te helpen bij het uitvoeren van een health check voor uw medewerkers en het inrichten van ondersteunende programma’s voor een leven lang fit werken.
  • U te ondersteunen bij de invoering van leiderschap dat zorgt voor een vitale organisatie.
  • Op basis van arbeidsdeskundige analyse de belasting van de functies binnen uw organisatie in kaart te brengen en samen met u een programma te maken om de belastbaarheid van uw medewerkers te vergroten op de kritieke punten.

 

Want, uiteindelijke hebben werkgever en werknemer elkaar nodig voor een gezond en duurzaam werkbaar leven!

Benieuwd naar wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Wat anderen over ons zeggen:

``Keer.nu heeft een waardevolle bijdrage geleverd op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen de Rabobank. Het betrof een medewerkerstevredenheidsonderzoek en het op basis hiervan, samen met een afvaardiging uit de organisatie (AAC), opstellen van een bankbreed plan van aanpak. Ingrid heeft door haar creatieve inbreng en de vele gesprekken met de deelnemers van het AAC een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van het AAC en de uitvoering van de acties uit het plan van aanpak. Daarnaast heeft Ingrid een belangrijke bijdrage geleverd aan de invoering van een mobiliteitspool. Door de gesprekken met medewerkers, de communicatie binnen de bank, is de mobiliteitspool zeker succesvol opgericht en heeft dit er ook toe geleid dat een aantal medewerkers is doorgestroomd naar een andere functie binnen of buiten de organisatie.``
R. Jobse Manager HRM, Rabobank Oosterschelde
``Ingrid zorgde voor structuur in de aanpak van HRM. Probleemgevallen werden aangepakt, gesprekken werden aangegaan en vastgelegd. Performance Management werd uitgevoerd en niet meer vooruit geschoven maar leidinggevenden kregen duidelijke richtlijnen en werden opgeleid
Verzuim werd serieus aangepakt, de uitspraken van de ARBO werden niet meer klakkeloos opgevolgd maar werden besproken en op haalbaarheid getoetst en eventueel ter discussie gesteld richting de bedrijfsarts. Ingrid liet zien wat er binnen de organisatie aanwezig is en wat er mee mogelijk was zodat iedereen, medewerkers en leidinggevenden, handvatten kreeg om mee aan het werk te gaan. Zij is instaat mensen in beweging te krijgen en mee te laten bewegen in veranderingen die voor de organisatie nodig zijn.``
C. van der Velden Directeur Rabobank

Wanneer u vandaag nog contact met ons opneemt heeft u snel de door u gewenste ondersteuning
op het gebied van duurzame inzetbaarheid in huis.

Oriënterend gesprek over duurzame inzetbaarheid

Ik ben geïnteresseerd in duurzame inzetbaarheid.

 

Verification

Menu