Re-integratie

Beperkingen zijn geen grenzen!

Tegenwoordig omvat verzuim en re-integratie meer dan alleen een goed gesprek tussen werkgever en werknemer.

Beiden hebben (wettelijk) verantwoordelijkheden bij verzuim/arbeidsongeschiktheid. Daarnaast heeft verzuim een financiële impact op beiden.

Werk is het beste medicijn!

De kosten van verzuim voor de werkgever zijn hoog, maar het inkomensverlies voor de werknemer kan ook hoog zijn. Keer.nu biedt onderstaande diensten om de financiële gevolgen voor beide partijen laag te houden door te kijken naar de mogelijkheden die de werknemer nog heeft, en hierbij passend werk te vinden. Iedereen weet tenslotte: werk is het beste medicijn!

Meer informatie

Ik ben geïnteresseerd in re-integratie trajecten

 

Verification

Re-integratie traject 1e en 2e spoor door keer.nu

Wat doet Keer.nu voor u:

Re-integratie 1e spoor

In de Wet Poortwachter is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van zijn (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers. Re-integratie 1e spoor houdt in dat uitgegaan wordt van werkhervatting bij de eigen werkgever.

Een succesvolle werkhervatting is haalbaar. Is er dan toch behoefte aan coaching en begeleiding van werknemer en (soms ook) werkgever, dan kan Keer.nu u hierin begeleiden.

Re-integratie 2e spoor

Blijkt het dat er geen oplossing is te vinden binnen de 1e spoor re-integratie? Of dat er onvoldoende zekerheid is dat re-integratie 1e spoor succesvol is. Dan hebben werkgever en werknemer beide de verplichting zich in te zetten voor een 2e spoortraject.

Keer.nu neemt deze verplichting van de werkgever over en begeleidt en ondersteunt de werknemer bij het vinden van een andere functie, passend bij de mogelijkheden die de werknemer of werkneemster heeft. Tevens blijven wij gesprekspartner voor de werkgever om samen te komen tot een
Wet Verbetering Poortwachter proof- traject. Gedurende het volledige traject begeleiden wij zowel de werkgever als werknemer.

Re-integratie 3e spoor

Als werkgever (eigen risico drager) bent u in totaal 12 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (gedeeltelijke) arbeidsongeschikte medewerker.

Dit betekent dat u na de WGA-toekenning door het UWV aan uw medewerker nog een inspanningsverplichtingen heeft om te zorgen dat uw medewerker weer duurzaam aan de slag kan. Keer.nu kan u ook hierbij ondersteunen.

Coaching on the Job

Bij dreigende uitval is voorkomen beter dan genezen. Wij coachen mensen die dreigen uit te vallen door overbelasting en burnout. De tijdige inzet van een coach van Keer.nu voorkomt veel leed en kosten bij medewerker en werkgever. Gezien onze expertise vanuit de begeleiding bij arbeidsongeschiktheid kunnen wij u ook van dienst zijn bij onverhoopt ontslag van uw medewerkers.

Outplacement

Outplacement is het begeleiden en ondersteunen van met ontslag bedreigde medewerkers die buiten uw bedrijf hun loopbaan moeten voortzetten. Bij een outplacement traject ondersteunen wij uw medewerker(s) bij het vinden van een nieuwe baan.
Een outplacementtraject maakt vaak deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Neem vandaag nog contact met ons op. Dan heeft u snel de door u gewenste ondersteuning
op het gebied van re-integratie in huis.

Wat anderen over ons zeggen:

``Mijn samenwerking met Ingrid van Keer.nu, heeft er toe geleid dat ik anders over mijn competenties, en dan met name hoe ik ze op moest schrijven, ben gaan denken. Dat heeft nou juist het verschil gemaakt bij het vinden van een nieuwe baan!``
C. de Graaf
``Ingrid van Dam heeft mij als leidinggevende van een marketing en communicatieafdeling geholpen mijn team te transformeren van operationeel naar meer strategisch adviserend. Niet al mijn mensen konden daarin mee en Ingrid heeft mij geholpen keuzes te maken en deze te concretiseren in zorgvuldige, persoonlijke en resultaatgerichte trajecten. Daarbij was onder meer de arbeidsrechtelijke kennis van Ingrid van grote waarde. Niet alleen voor mij maar ook voor mijn mensen leverde dit uiteindelijk winst op.``
P. HouwelingManager MC&C, Rabobank Oosterschelde

Wilt u weten wat Keer.nu voor uw bedrijf of organisatie kan betekenen?

Menu